Beton storten!

De verbouwing is in volle gang en gaat super snel! Vandaag hebben de bouwvakkers de bekisting  voor de fundering afgemaakt en word het beton voor de fundering gestort. Langzaam worden de contouren voor de nieuwe werkplaats steeds meer zichtbaar. Deze week word de bodem geëgaliseerd en word er een begin gemaakt voor de vloer die aansluitend gestort zal worden.

Op naar de volgende stap!