Keuring voor de APK

De wettelijk APK keuring zo geregeld bij Autobedrijf Johan Meure